Norskkurs for polsktalende, Stavanger
Polsk-norsk og norsk-polsk tolking og oversetting
Org. nr 975 986 543


polski     norsk     kontakt

Tolking

- Private samtaler
- Forretningssamtaler
- Tolking for offentlige etater


Skriftlige oversettelser

- Dokumenter: bekreftelser, vitnemål, sertifikater o.l.
- Generelle tekster: private brev, CVer, søknader, annonser o.l.


Kurs

Kurs i norsk for polsktalende på nybegynner- og mellomnivå.
Kursinformasjon (på polsk)

Relevant utdanning

1975-1979 Polsk filologi ved Universitetet i Łódź, Polen
2005 Tolkeutdanning ved UiB, Norge
2006 Prisme. Studie i norsk som andrespråk, UiB, Norge
2008 Tolking i retts- og nemndsmøter, HiO, Norge
2010 „Flerstemt”, kurs i skjønnlitterær oversettelse, Norsk Oversetterforening, Oslo, Norge


Arbeidserfaring

1980-1986 Lærer i polsk språk og litteratur, Częstochowa, Polen
siden 1999 Tolking og oversetting for forskjellige tolkebyråer i Stavanger, Norge
siden 2006 Kurs i norsk for polsktalende, Stavanger, Norge